นำธุรกิจท่านเข้าสู่โลก e-BUSINESS เต็มรูปแบบ

กับ CSLOXINFO MATRIXWEB SOLUTION เว็บไซต์อัจฉริยะที่พัฒนาต่อเนื่องมากว่า 12 ปี ตอบสนองทุกฟังก์ชั่นแบบ B2B สำหรับธุรกิจอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ

 • Mobile Data Update

  Update ข้อมูลกิจการได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านอุปกรณ์แท็บเล็ตและมือถือ ที่รองทุกระบบปฏิบัติการ

 • Easy to Web Design

  ออกแบบ ปรับเปลี่ยนหน้าเว็บไซต์ให้สวยงามได้ง่าย สะดวก และหลากหลายไม่จำกัด โดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมใดๆ

 • e-Inventory Support

  มีระบบจัดการสินค้าคงคลัง พร้อมระบบการจัดการสินค้ารับเข้าคลัง และตัดสต็อกเมื่อทำการขายออกไป

 • Sale Force Management

  สามารถจัดการงานขายแบบกลุ่มเซลล์บนระบบ Online ที่เซลล์ทุกคนสามารถสร้างใบเสนอราคาผ่านอุปกรณ์มือถือส่วนตัว และสามารถดูยอดขายต่างๆ ของเซลล์แต่ละคนได้แบบ Real Time

 • e-Supple Chain Network

  สามารถเชื่อมโยงกับกิจกรรมอื่นในเครือข่ายนี้ ที่มีมากกว่า 10,000 รายในประเทศไทยในรูปแบบซัพพลายเชน ที่เป็นทั้ง Buyer และ Supplier ได้แบบ Real-Time

 • e-Document Support

  สามารถสร้างเอกสารสำคัญในการดำเนินธุรกิจเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ ใบเสนอราคา ใบขอซื้อ และใบสั่งซื้อ ผ่านระบบออนไลน์พร้อมทำสรุปเป็นรายงานประจำวัน เดือน ไตรมาส และปีได้

 • Link to Multi-Portal

  สามารถเชื่อมโยง ระบบ e-Catalog ของกิจการ สู่เว็บไซต์ ศูนย์รวมธุรกิจชั้นนำของประเทศและต่างประเทศในภูมิภาค ASEAN ได้โดยไม่ต้องรอการทำ SEO

UPGRADE เว็บไซต์คุณสู่ยุค

DYNAMIC CONTENT MANAGEMENT ONLINE สู่ศึก AEC 2558

ในปัจจุบัน การเข้าถึงข้อมูลการค้นหาสินค้าอุตสาหกรรมของบริษัทผู้ซื้อนั้น พบว่ากว่าร้อยละ 80 ใช้ระบบอินเทอร์เน็ต เข้ามาแทนการใช้ สื่อสิ่งพิมพ์ เพราะมีความสะดวกรวดเร็วและประหยัดกว่า อีกทั้ง ยังได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันกว่า ซึ่งเป็นที่น่ายินดีที่มีซัพพลายเออร์จำนวนไม่น้อยที่มีเว็บไซต์ กิจการของตนเองเพิ่มมากขึ้น แต่เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีด้านการเข้าถึงข้อมูลนั้นได้พัฒนาขึ้น โดยมุ่งเน้นความสะดวกของผู้ซื้อเป็นหลัก ระบบ CSLOXINFO MATRIXWEB SOLUTION จึงได้ถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่องกว่า 12 ปี จากความต้องการของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะมาถึงในปี 2558 นี้ พร้อมนำธุรกิจท่านสู่ยุค DIGITAL ECONOMY อย่างมั่นคงในอนาคต...

ยุคเว็บไซต์ขั้นต้นของบริษัท ซัพพลายเออร์ทั่วไปส่วนใหญ่

 • มีจำนวนข้อมูลน้อย ไม่กี่หน้า
 • ส่วนใหญ่ข้อมูลจะไม่ละเอียด มีแต่ภาพไม่มีข้อมูลเชิงวิศวกรรม
 • ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้เอง
 • ต้องเช่าพื้นที่เก็บข้อมูลเองผู้ซื้อไม่รู้จักชื่อเว็บไซต์
 • ค้นจาก google ได้ตำแหน่งท้าย
 • ลงทุนในการจัดทำสูง
 • ไม่เชื่อมโยงกับบริษัทผู้ซื้อ
 • ค้นหาโดยใช้ Code สินค้าไม่ได้

สู่ยุคเว็บไซต์ฐานข้อมูลแบบศูนย์รวม (Super Dynamic Content)

 • มีจำนวนข้อมูลมากกว่า ครบทุกความต้องการของผู้ซื้อ
 • ข้อมูลสินค้าเป็นแบบเชิงวิศวกรรม สามารถใส่ข้อมูลตารางแบบแปลนต่างๆ ได้
 • เจ้าของสามารถแก้ไขข้อมูลทั้งหมดได้เอง โดยไม่ต้องมีความรู้ด้านเว็บไซต์
 • ไม่ต้องเสียค่าเช่าพื้นที่เก็บข้อมูลอื่นอีก โดยใช้พื้นที่รวมกับเว็บไซต์เครือข่ายได้เลย
 • เป็นระบบฐานข้อมูลที่มีผู้ซื้อกว่า 50,000 รายใช้เป็นประจำอยู่
 • กว่า 70% ของผู้ใช้ใหม่ เข้ามาค้นหาจากในเว็บไซต์ google
 • ต้นทุนในการจัดทำถูกมาก โดยเริ่มต้นเพียง 450 บาท ต่อเดือน กับโควต้าสินค้า 100 รายการ รวมข้อมูลทั้งหมดกว่า 150 หน้า
 • มีระบบจัดซื้อออนไลน์เชื่อมโยงให้ฝ่ายจัดซื้อใช้อยู่แล้ว
 • สามารถค้นหาข้อมูลสินค้าจาก Code และรุ่นสินค้าได้อย่างสะดวก
 • มีระบบแจ้งข่าวสาร สินค้าใหม่ สมัครงาน สู่สาธารณะได้อย่างสะดวก
 • มีระบบแลกเปลี่ยนสินค้าและรวมตัวกันซื้อวัตถุดิบระหว่างโรงงาน
 • เป็นระบบศูนย์กลางข้อมูล ซึ่งเมื่อทำการแก้ไขข้อมูลระบบจะแจ้งไปยังผู้ซื้อในระบบถึงการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิ่มข้อมูลของซัพพลายเออร์

ฟังก์ชั่นหลักในระบบ B2B CSLOXINFO MATRIXWEB SOLUTION

ครอบคลุมทุกความต้องการในธุรกิจอุตสาหกรรมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ

สร้างข้อมูลกิจการ

สร้างข้อมูลสินค้า

จัดการทีมขาย

สร้างเครือข่ายซัพพลายเออร์

จัดส่งสินค้า

พร้อมเชื่อมโยงข้อมูลท่านทันที

สู่เครือข่ายเว็บอุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศ

WWW.THAITECHNO.NET

WWW.THAITECHNO.NET

เว็บไซต์ทางด้านธุรกิจจัดซื้อจัดจ้างอันดับหนึ่งของไทยจัดอันดับโดย Truehits.net

WWW.INDUSTRY.IN.TH

WWW.INDUSTRY.IN.TH

เว็บไซต์ข้อมูลลงทุนธุรกิจไทยเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

WWW.COE.OR.TH

WWW.COE.OR.TH

เว็บไซต์สำหรับบริการข้อมูลวิศวกรไทยโดย สภาวิศวกรแห่งประเทศไทย

WWW.ATSMEMALL.COM

WWW.ATSMEMALL.COM

เว็บไซต์การเชื่อมโยงซื้อขายสินค้าของสมาชิกสมาคมผู้ประกอบการ SME ไทย

WWW.FTIEBUSINESS.COM

WWW.FTIEBUSINESS.COM

เว็บไซต์การเชื่อมโยงซื้อขายสินค้าของสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

WWW.THAILANDMALL.NET

WWW.THAILANDMALL.NET

เว็บไซต์ศูนย์รวมสินค้า OTOP ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย

WWW.THAILANDDIRECTORY.IN.TH

www.thailanddirectory.in.th

เว็บไซต์ฐานข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมที่มีข้อมูล Update และมากที่สุดในประเทศ

WWW.ASEANMALL.NET

WWW.ASEANMALL.NET

เว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูล e-Marketplaceภาค B2B โดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

WWW.MALL.CO.TH

WWW.MALL.CO.TH

เว็บไซต์ศูนย์รวมแหล่งธุรกิจออนไลน์ โดย CS Loxinfo บริษัทอินเตอร์เน็ตชั้นนำ

ผังการจัดการองค์กรในยุค DIGITAL ECONOMY ของระบบ B2B CSLOXINFO MATRIXWEB SOLUTION

ขอเชิญท่านร่วมทดลองระบบและเข้าร่วมเป็นเครือข่ายทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย

ในระบบ e-SUPPLY CHAIN ของ CSLOXINFO MATRIXWEB SOLUTION ที่มีเพื่อนธุรกิจอยู่แล้วกว่า 10,000 ราย โดยไม่ต้องลองผิดอีกต่อไป พร้อมรับข้อเสนอพิเศษสำหรับ

“การนำธุรกิจท่านเข้าสู่ยุค DIGITAL ECONOMY อย่างแท้จริงกับเรา”

สนใจติดต่อ 0-2263-8229
ข้อมูลเพิ่มเติม WWW.MATRIXWEB.IN.TH